Annons


Dalvik logga

gefleyacht

SSRSBli medlem i
Svenska Sjöräddningssällskapet

Medlemskap

Fliskärsvarvet drivs som ekonomisk förening utan vinstsyfte. Föreningen har till ändamål att främja föreningens medlemmars ekonomiska intressen genom att - i första hand till medlemmarna - uthyra båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster vid Fliskärsvarvet.

Medlem i föreningen deltar med en insats om 5.000 kronor. Medlem får endast delta med en insats.

Medlem som utträder ur föreningen har rätt att återfå betald insats, om han fullgjort sina förpliktelser och erlagt debiterade avgifter.

 

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.