Annons


Dalvik logga

gefleyacht

SSRSBli medlem i
Svenska Sjöräddningssällskapet

Integritetspolicy – för medlemmar

Hos oss på Fliskärsvarvet är vi noga med att personuppgifter hanteras på rätt sätt. I och med den Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi vidtagit åtgärder för att kunna säkerställa att behandlingen sker enligt den nya lagen. I vår integritetspolicy nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är vi på Fliskärsvarvet som har ansvaret för att dina personuppgifter hanteras enligt lag.

Fliskärs Ekonomiska Förening
Nybergsallén 31
804 29 Gävle
Telefonnummer: 026 - 19 35 77
Organisationsnummer: 716413–4095

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du sluter ett avtal eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Folkbokföringsadress

 

Vilket är ändamålet?

Bedriva ekonomisk förening med syfte att hyra ut båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster till medlemmar.

 

Rättslig grund?

Enligt den nya Dataskyddsförordningen måste det finnas ett lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

 • Fullgörande av avtal

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig som medlem så att vi kan hantera medlemskapet i enlighet med ditt avtal.

 • Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

 • Samtycke

När du skickar ett mejl till oss behandlar vi dina uppgifter till det angivna ändamålet. Du har rätt att när som helst återkalla samtycket.

 

Mottagare av uppgifterna

Fliskärsvarvet lämnar i vissa fall personuppgifter om dig som medlem till följande mottagare:

 • Myndigheter

Till exempel Polis och Kronofogden. Utlämning av uppgifter i dessa fall sköts enligt vår interna rutin för att upprätthålla säkerheten kring vår hantering av personuppgifter.

 • Försäkringsbolag

I den händelse att föreningen är part i aktuellt ärende.

 • Andra medlemmar

När man ska gå vakt på natten får man information om vem man ska gå vakt med.

 

Lagring av uppgifterna

Vi lagrar och sparar uppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla våra ändamål. Uppgifterna kan också sparas och lagras under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi arbetar hela tiden med att se över våra system så att uppgifter vi inte använder raderas.

 

När man ansöker om en ledig tjänst hos oss

I och med att du skickar in en ansökan till oss innebär det ett medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Vi kan komma att spara dina personuppgifter som är kopplade till din ansökan upp till två år. I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas olika länge beroende på hur länge de kan anses vara aktuella.
Till exempel intervjuanteckningar sparas i max två år medan vi anser att testresultat och referenser inte är aktuella mer än ett år. Bakgrundskontroller är dagsfärska och inte något som vi lagrar överhuvudtaget.

 

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i vår relation till dig har du rätt att begära ut dessa. Om vi tar emot en sådan förfrågan kan vi komma att fråga efter ytterligare uppgifter. Det för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. 
Ändringar i integritetspolicyn
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer då att publiceras på vår hemsida.

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.