Annons


Dalvik logga

gefleyacht

SSRSBli medlem i
Svenska Sjöräddningssällskapet

Föreningen

Historik

Namnet Fliskär är känt redan från 1500-talet. Namnet torde komma från ordet fly, som betyder sankmark.

I slutet av 1500-talet bedrev kronan skeppsbyggeri på det som idag kallas Fliskär, bland annat byggdes här ett mindre fartyg benämnt Geflesvan.

Det nuvarande varvsområdet tillhörde sedan slutet av 1800-talet Korsnäs och användes som virkesförråd.

På 1960-talet fanns det i den innersta delen av viken - som kallades Holmsund - en liten småbåtshamn, som tillhörde Gävle kommun. Den användes i huvudsak av motorbåtsägare.

1971 sålde Korsnäs området till kommunen. Gävle Kommun ville samla fritidsbåtarna i en anläggning och påbörjade 1973 den första etappen av den nya hamnen, nu med namnet Fliskär.

I november 1979 bildades Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening med syfte att till medlemmarna "uthyra båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster vid Fliskärsvarvet". Föreningen hyrde varvsområdet av kommunen och började bygga ett modernt småbåtsvarv. Redan från starten upplät föreningen mark till medlemmar, som ville bygga båthall.

1993 köpte föreningen varvsområdet av Gävle kommun. Marken med anläggningar tillhör nu varvet och dess medlemmar. De 452 båthallar, som idag finns uppförda, ägs av medlemmar på mark som arrenderas från varvet.

Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening har växt kraftigt alltsedan starten 1979 och har idag cirka 950 medlemmar. Föreningen drivs utan vinstsyfte.

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.