Annons


Dalvik logga

gefleyacht

SSRSBli medlem i
Svenska Sjöräddningssällskapet

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter
Medlemsinsats5000 kr
Årsavgift, beslutas på årsstämma årsvis 300 kr - 800 kr

Allmän elavgift, per medlem och år

Förseningsavgift (för påminnelse etc)

250 kr

125 kr

Tagg (till grind etc)
   Deposition125 kr
   Avgift125 kr

Medlemmar som betalt årets beslutade årsavgift kan erhålla en rabatt på för närvarande max 400 kr vid nyttjande av varvets tjänster

Sjösättning max 133 kr

Upptagning max 133 kr

Bryggplats max 133 kr

Rabatten är på medlems årsavgiften, och syns på årets fakturor

Medlem som tillkommer under året, 1/1-31/8, ska betala årsavgift. Medlem som tillkommer efter 1/9 behöver ej betala för innevarande år. Medlem som betalat årsavgiften och som under året säger upp sitt medlemskap får inte tillbaka någon del av avgiften.

 

 

 

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.